Önkormányzat

Közérdekű adatok

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Közadat kereső: http://kozadat.hu/kereso/

Nyilvántarásba vett kereskedők


Szálláshelyek listája


I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja:

 • Cím: Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal, 2113 Erdőkertes Fő tér 4.
 • Telefon: 0628/595-040
 • Fax: 0628/595-041
 • Weboldal: www.erdokertes.hu
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Az Önkormányzat dolgozóinak az ügyfélszolgálaton keresztül küldhet üzenetet.)

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Megtekint

Az önkormányzat vezetőinek és dolgozóinak nevei és elérhetőségei: Megtekint

Az önkormányzat félfogadási rendje:

 • Hétfő: 8:00-18:00
 • Szerda: 13:00-16:30
 • Péntek: 8:00-12:00
 • Polgármesteri fogadónap: Hétfőn 14:00 - 18:00
 • Jegyzői fogadónap: Hétfőn 9:00 - 12:00 és 14:00 - 18:00

A képviselő testület tagjainak nevei és elérhetőségei: Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai:

Közoktatási ágazat/ alapfokú oktatás- nevelés:

 • Ki akarok nyílni Óvoda, 2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11
  • Óvodavezető: Járosiné Suba Karolina
  • Telefon: 28-595-047
 • Erdőkertesi Faluház és Könyvtár, 2113 Erdőkertes Fő út 112.
  • Igazgató: Pallag Katalin
  • Faluház iroda telefon: 28 595 065
  • Könyvtár telefon: 28 595 066
  • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nincs ilyen

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

 • Szülők Együtt Diákokért Erdőkertesen Egyesület (SZEDER): www.szederegyesulet.hu
 • ERDŐKERTES KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

 • Erdőkertesi Napló, kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata, Főszerkesztő: Sinkó György A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 14.sz iroda.
 • Hírlevél, kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata, Főszerkesztő: Dániel Balázs A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 14.sz iroda.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

  • Felügyeleti szerv: Erdőkertes Önkormányzatának Képviselő-testülete. Ülésezik: havonta a Polgármesteri hivatal tanácstermében. Az ülések a zárt ülések kivételével szabadon látogathatók. Meghívók, jegyzőkönyvek, hanganyagok
  • Törvényességi ellenőrző szerv: A Pest Megyei Kormányhivatal elérhetősége a következő: Cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 270. Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefon: (1) 485-6900 Telefax: (1) 485-6903

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató: Erdőkertes Község Önkormányzata nem országos illetékességű szerv, és nem közigazgatási hivatal.

03A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

 • Sportkör fenntartása
 • Ifjúsági tábor működtetése
 • Alapfokú zeneoktatás biztosítása
 • Civil szervezetek támogatása
 • Kompetencia alapú oktatás

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Megtekint, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása , alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Ugrás a magyarorszag.hu-ra

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

 • A közterületek rendjéről egységes szerkezetben Megtekint
 • Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról egységes szerkezetben Megtekint
 • Élelmezési térítési díjak és a nyersanyagnormák megállapításáról egységes szerkezetben Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

 • Erdőkertesi Napló (közszolgálati médium), Témái: közérdekű hírek információk, Hozzáférhetőség: a lap minden erdőkertesi lakos számára kihordásra kerül. A lap ingyenes

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai , a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói:Megtekint

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólMegtekint

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

 • A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról 2009 Megtekint
 • A Bursa Hungarica pályázat kifizetések 2010 Megtekint
 • Társadalmi szervezetek támogatása 2009: {phocadownload view=file|id=128|text=Megtekint|target=s}

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: Lásd a II/14-es pontnál

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Megtekint

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Megtekint

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: NINCS ILYEN

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése +mellékletek , a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

 • Társadalmi szerveztek támogatása 2009: Megtekint
 • Társadalmi szerveztek támogatása 2008: Megtekint

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama:{phocadownload view=file|id=78|text=Megnyitás/Letöltés|target=b}

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

 • Erdőkertesi Sport Egyesület támogatása 2010: Előirányzat: 12.000.000 Ft Kiadott támogatás: 6.280.000 Ft Előirányzat maradvány: 5.720.000 Ft
 • Erdőkertesi Sport Egyesület támogatása 2009: {phocadownload view=file|id=131|text=Megtekint|target=s}

Közbeszerzési eljárások dokumentumainak nyilvánossága a 2003. évi CXXIX. törvény szerint (hatályos: 2010. szeptember 15-étől):KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ADATBÁZISA

Szerkesztőség

Bármilyen, weboldalunkat érintő észrevétellel forduljon szerkesztőségünkhöz.

Az űrlap kitöltésével üzenetet küldhet részünkre. Üzenet küldés

Utoljára módosítva

2017. december 14.
2017. december 14.
2018. január 13.

Erdőkertes Község Önkormányzata

 • Cím: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
 • Telefon: 06-28/595-040
 • Fax: 06-28/595-041
 • Email: erdokertes@erdokertes.hu
©2019 Erdőkertes Község Önkormányzata. Készítette: brightstaff
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Részletes leírás Rendben